Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR สมยศ จรรยาวิลาส
TITLE เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะโดยรังสีอินฟาเรด /
IMPRINT เลขที่สิทธิบัตร 32923 :