Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR ณัฐกานต์ อึ้งศิริสวัสดิ์
TITLE การระบุชนิดของสาร ระเหยใน ควันที่ผลิตจาก กากกาแฟสด /
IMPRINT การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : 4-7 กุมภาพันธ์ 2557,