Start OverREGULAR RECORD DISPLAYBrief DisplayReturn To Browse
CALL #
AUTHOR ทิวาพร ปานพรม
TITLE การศึกษาการผลิตไวน์ขมิ้นชัน /
IMPRINT การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร : 4-7 กุมภาพันธ์ 2557,