KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สมยศ จรรยาวิลาส
Titleตู้อบแบบประหยัดพลังงาน/สมยศ จรรยาวิลาส ... [และคนอื่นๆ]
Imprint2536
Call# IFRPD T970107

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ทดลองประดิษฐ์ตู้อบประหยัดพลังงานต้นแบบขึ้นเพื่อทดสอบเบื้องต้น โดยใช้แหล่งให้ความร้อนเป็นแท่งความร้อนที่ให้รังสีอินฟาเรดคลื่นยาว ออกแบบตู้ให้มีขนาด 100x50x50 ซม. ติดตั้งอินฟราพาราขนาด 1,000 วัตต์ ไว้ 3 ด้าน หุ้มฉนวนทั้งสองด้านกับการสูญเสียพลังงานความร้อนด้านหน้าเป็นฝาสำหรับปิดเปิดเพื่อใส่วัตถุดิบเข้าและเอาผลิตภัณฑ์ออก ด้านหลังติดพัดลมขนาด 1/4 แรงม้า สำหรับหมุนเวียนอากาศภายในตู้ ข้อดีของตู้อบแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับตู้อบธรรมดาคือ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 50% อบแห้งเร็วกว่า 2 เท่าตัวและเพิ่มผลผลิตได้ 50% โดยสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50-150 องศา ซ. ความปลอดภัยสูง อายุการใช้งานยืนนาน สะดวกต่อการบำรุงรักษา
Descriptปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ; 291-294
Subjectตู้อบประหยัดพลังงาน
Previous||1424||Next