KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Titleการเตรียมฟิล์มบรรจุอาหารเพื่อพิมพ์ด้วยระบบเฟลกโซกราฟฟี/เรียบเรียงโดย กาญจนา ทุมมานนท์
Imprint2540
Call# T980009

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารการบรรจุภัณฑ์
Abstractการเลือกใช้ฟิล์มพลาสติกชนิดใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ เช่น ความคงทนต่อความร้อนและสารเคมี การเป็นตัวกั้นไอน้ำและก๊าซ รวมทั้งระบบในการพิมพ์ ในที่นี้กล่าวถึงฟิล์มพลาสติกชนิดต่างๆ ได้แก่ โพลิเอทิลีน (PE)โพลิโพรพิลีน (PP)โพลิเอสเตอร์ (PET)โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)โพลิสไตรีน (PS)และฟิล์มหด
Descriptต.ค.-ธ.ค. ; 10-12
Subjectฟิล์มพลาสติก
Previous||1683||Next