KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อัญชัน ชุณหะหิรัณย์
Title/อัญชัน ชุณหะหิรัณย์, อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
Imprint2541
Call# T980330

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Abstractไวตามินจัดเป็นหนึ่งในห้าหมู่ของอาหารหลักที่ร่างกายมนุษย์ควรได้รับในแต่ละวัน เพื่อช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีของระบบในร่างกายดำเนินไปได้ด้วยดี แม้ว่าร่างกายมีความต้องการไวตามินในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้เลย เพราะร่างกายไม่สามารถสร้างไวตามินได้เอง (ยกเว้นไวตามินดี)จึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหาร ไวตามินต้านอนุมูลอิสระหรือสารแอนติออกซิแดนท์ซึ่งได้แก่ ไวตามินซี และไวตามินอี เป็นกลุ่มไวตามินที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากไวตามินกลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระ (free radical)ที่ได้จากกระบวนการเมตาบอลิสมของอาหารที่รับประทานเข้าไป หรือกระบวนการออกซิเดชันของสารมลพิษที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น ควันบุหรี่ และหมอกควัน ซึ่งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนี้จะไปทำลายเซลล์หรือส่งผลให้เซลล์นั้นๆ เกิดการทำงานผิดปกติไปทำให้เกิดโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อลดลง และเกิดความแก่ชราก่อนวัยอันควร เป็นต้น นอกจากนั้นไวตามินต้านอนุมูลอิสระยังมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมอาหาร โดยสามารถใช้เป็นสารยับยั้งหรือป้องกันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอาหาร เช่น ป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ จึงลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตามไวตามินในอาหารจะสูญเสียไปค่อนข้างมากในระหว่างกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนสูง ดังนั้นเพื่อให้ร่างกายได้รับไวตามินในปริมาณที่เพียงพอ จึงควรรับประทานผัก ผลไม้สด หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด
Descriptปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ; 6-11
Subjectอนุมูลอิสระ
วิตามิน
Antioxidant
Previous||2004||Next