KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
Titleการทำเต้าหู้ยี้
Editionพิมพ์ครั้งที่ 8
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์, 2541
Call# T990029

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่ม 3 / รวบรวมโดย ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; บรรณาธิการ พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง
Abstractอธิบายวิธีทำเต้าหู้ยี้ ดังนี้คือ -- 1.หั่นเต้าหู้ขาวชนิดแข็งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการ (ประมาณ 8 แผ่น) -- 2.ละลายน้ำเกลือที่มีความเค็มประมาณร้อยละ 4 คือ ใช้เกลือ 4 กรัมต่อน้ำ 100 ซีซี นำขึ้นตั้งไฟให้เดือด -- 3.นำน้ำเกลือที่เดือดแล้วลงจากเตา ทิ้งไว้ให้เย็น ใส่เต้าหู้ขาวที่หั่นเตรียมไว้ แช่ทิ้งไว้ 1 คืน -- 4.นำเต้าหู้ที่แช่น้ำเกลือมาผึ่งแดดให้ผิวแห้งมากๆ หมั่นพลิกเต้าหู้กลับให้ได้รับแสงแดดทั่วๆ ทั้งก้อน -- 5.นำเต้าหู้มาเรียงใส่ขวดโหลปากกว้าง หรือถ้าทำปริมาณมากควรใส่ไหกระเทียม -- 7.เทเครื่องปรุงราดลงไปบนเต้าหู้ให้ท่วม ปิดฝาให้สนิทแน่น อย่าให้อากาศเข้า เก็บไว้นาน 30-75 วัน จึงนำมารับประทานได้
Descript104
Subjectเต้าหู้ยี้
Previous||2069||Next