KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author สถาบันการแพทย์แผนไทย
Titleคุณค่าทางโภชนาการของพืชผักพื้นบ้านไทย/แสงโสม ลีนะวัฒน์
Imprint[นนทบุรี] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542
Call# T990192

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractผักพื้นบ้าน หมายถึง พรรณพืชผักพื้นบ้านหรือพรรณไม้พื้นเมืองในท้องถิ่น ที่ชาวบ้านนำมาบริโภคเป็นผัก เกิดในแหล่งธรรมชาติ ตามป่าเขา หนองบึง ริมน้ำ หรือชาวบ้านนำมาปลูกไว้เพื่อสะดวกในการเก็บบริโภค ผักพื้นบ้านมีชื่อเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น และนำไปประกอบเป็นอาหารพื้นเมืองตามกรรมวิธีเฉพาะของท้องถิ่น -- สารอาหารที่พบมากในผักพื้นบ้านและผักทั่วไป มีหลายชนิดที่สำคัญๆ ได้แก่ แร่ธาตุ และวิตามินชนิดต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรามาก แร่ธาตุและวิตามินในพืชผักที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้ แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินซี โดยมีตัวอย่างผักพื้นบ้านที่ให้วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น
Descript99-110
Subjectผักพื้นบ้าน--คุณค่าทางโภชนาการ
ผักพื้นบ้าน--สารอาหาร
วิตามิน
แร่ธาตุ
Previous||2232||Next