KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วินัศ ภูมินาถ
Titleแอสพาเทมกับสุขภาพ
Imprint2542
Call# IFRPD T990295

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractแอสพาเทมเป็นสารที่ได้จากการสังเคราะห์ ค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1965 มีความหวาน 150-200 เท่าของน้ำตาลซูโครส ใช้เติมแต่งในอาหารและเครื่องดื่มมีรสหวาน สารแอสพาเทมใช้เป็นสารให้ความหวานที่รู้จักกันในส่วนผสมของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ใช้เติมแต่งในเครื่องดื่มชา กาแฟ ชนิดชงพร้อมดื่ม และโกโก้ผสม (cocoa mixes)และเป็นสารซึ่งผู้บริโภคที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เบาหวาน โรคอ้วน หรือผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก นิยมบริโภคแทนน้ำตาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีการร้องเรียนจากผู้บริโภคที่มีการได้รับสารแอสพาเทม โดยเรื่องที่ร้องเรียนจะเป็นทางด้านลบต่อสุขภาพ อาการที่พบ คือ ปวดหัว/ไมเกรน วิงเวียน ปวดตามข้อ คลื่นเหียน อาการชา กล้ามเนื้อกระตุก น้ำหนักเพิ่ม มีผื่น ซึมเศร้า เหนื่อยล้า โกรธง่าย หัวใจเต้นเร็ว นอนไม่หลับ สูญเสียการมองเห็น สูญเสียการได้ยิน หัวใจเต้นถี่ หายใจติดขัด วิตกกังวลง่าย พูดติดอ่าง สูญเสียการรับรส หูอื้อ มีอาการหน้ามืดวิงเวียน และสูญเสียความจำ เป็นต้น
Descriptปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ; 133-136
Subjectสารให้ความหวาน
Sweetener
Aspartame
Previous||2335||Next