KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วรรณพร ศรศิริวัฒน์
Alternative Author มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Titleการผลิตอาหารว่างจากกล้วยหอม
Alternative TitleSnack production from Klauy Horm
Imprint2539
Call# T990333

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตอาหารว่างจากกล้วยหอมโดยใช้กล้วยหอมพันธุ์หอมทอง ซึ่งจะศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ข้าวเกรียบกล้วยหอมจากแป้งกล้วยที่ทำจากกล้วยดิบ และกล้วยพองจากกล้วยหอมสุกที่เป็นชิ้น จากการศึกษาการผลิตข้าวเกรียบกล้วยหอมซึ่งมีส่วนผสมของแป้งกล้วยหอม 50% แป้งมันสำปะหลัง 50% เกลือ 1% (ของน้ำหนักแป้ง)น้ำตาล 10% (ของน้ำหนักแป้ง)สารให้กลิ่นรสกล้วยหอม นำส่วนผสมทั้งหมด ผสมให้เข้ากันใส่น้ำอุ่น 50-60 องศา C นวดจนแป้งเป็นโด ปั้นเป็นรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" นำไปนึ่ง แช่เย็น และนำไปหั่นหนา 1 mm. อบในตู้อบลมร้อน 2 ชม. นำไปทอดที่อุณหภูมิ 180 องศา C ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความชื้น 2.68% โปรตีน 1.5% ไขมัน 20.8% และเถ้า 0.98% และจากการศึกษากรรมวิธีการผลิตกล้วยพอง ผลิตโดยนำกล้วยหอมสุกมาหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณ 1/4" แช่โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.5% นาน 30 นาที อบในตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 70 องศา ซ. นาน 5-6 ชม. จนมีความชื้น 13-15% แล้วนำไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 105 องศา ซ. นาน 10 นาที หลังจากนั้นนำเข้าเตาอบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 100 องศา ซ. นาน 10 นาที จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพองตัว กรอบ มีสีเหลือง และกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความชื้น 4.68% โปรตีน 1.72% ไขมัน 0.62% และเถ้า 0.5%
Noteปัญหาพิเศษ--ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539
Subjectการเกิดสีน้ำตาล
Browning reaction
ผลไม้แผ่นกรอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--ปัญหาพิเศษ
กล้วยหอม
อาหารว่าง
กล้วยพอง
ข้าวเกรียบกล้วย
แป้งกล้วย
Previous||2373||Next