KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เพลินใจ ตังคณะกุล
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการแปรรูปข้าวเกรียบเสริมข้าวกล้อง ข้าวตูจากข้าวกล้อง และข้าวเกรียบเสริมผัก/ผลไม้
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543
Call# IFRPD T000124

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่ บุคลากรฝึก /ครูผู้สอน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 8-12 พฤษภาคม 2543 (162 แผ่น)/ จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Abstractกล่าวถึง วัตถุดิบที่ใช้ในการทำข้าวเกรียบ กรรมวิธีการผลิต ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวเกรียบ พร้อมส่วนผสม/วิธีทำ ข้าวเกรียบเผือก ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบข้าวโพด ข้าวเกรียบเห็ด ข้าวเกรียบข้าวกล้อง น้ำพริกเผาเห็ดนางฟ้า และข้าวตู
Descript29-37
NoteTP371.2.ก27 2543
Subjectข้าวเกรียบผัก
ข้าวเกรียบ--ข้าวกล้อง
Previous||2684||Next