KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พยอม อัตถวิบูลย์กุล
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleผลิตภัณฑ์แป้งสาลีและกระบวนการผลิตเพื่อการค้า
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543
Call# IFRPD T000225

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์แป้งสาลีและธุรกิจจำหน่าย ให้แก่ อาจารย์ผู้สอน สาขาคหกรรมศาสตร์ สังกัดกรมอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2543 / จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Abstractผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบ่งออกได้ 7 กลุ่ม คือ 1.ขนมปัง 2.เค้ก 3.พายชั้น 4.เดนนิส/ครัวซอง 5.คุกกี้ พายร่อน ทาร์ต 6.ชูเพสต์/เอแคร์ 7.ครีมคัสตาด ไส้ขนมต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ได้แก่ แป้งสาลี น้ำ น้ำตาล ไขมัน ไข่ เกลือ สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นฟู นม สารเสริมคุณภาพ กลิ่นรส และเครื่องเทศ -- เค้ก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เค้กเนย เค้กไข่ ชิฟฟอนเค้ก กล่าวถึงวิธีการผสมเค้ก ข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขที่เกิดกับเค้ก สูตร/วิธีทำ เค้กเนย เค้กผลไม้ ชิฟฟอน และขนมเปี๊ยะญี่ปุ่น (โมจิ)
Descript39 หน้า ; 1-12
Subjectเบเกอรี่
เค้ก
โมจิ
ขนมอบ
Previous||2785||Next