KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author บุญมา นิยมวิทย์
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleซาลาเปา
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543
Call# IFRPD T000227

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์แป้งสาลีและธุรกิจจำหน่าย ให้แก่ อาจารย์ผู้สอน สาขาคหกรรมศาสตร์ สังกัดกรมอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2543 / จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Abstractซาลาเปา เป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันมากโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน และมักเรียกกันว่า dimsum ซาลาเปาเป็นอาหารว่าง มีส่วนผสม 2 อย่าง คือส่วนที่เป็นเปลือก และส่วนที่เป็นไส้ เปลือกทำจากแป้งหมัก มีลักษณะใกล้เคียงกับขนมปังปอนด์ คือ ฟู เบา และนุ่ม ส่วนที่เป็นไส้ทำจากหมูแดง หมูสับ ครีม และถั่วกวน อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำซาลาเปา ได้แก่ 1.ชามผสม 2.ไม้คลึงแป้ง 3.กระดานรองแป้ง 4.มีดตัดโด 5.รังถึง 6.ภาชนะเตรียมไส้ 7.มีดปาด 8.เครื่องชั่ง 9.นาฬิกาตั้งเวลา 10.ถ้วยตวงและช้อนตวง 11.ตะแกรงพักขนม อธิบายสูตร/ส่วนผสม วิธีทำ ซาลาเปาไส้ต่างๆ ได้แก่ ซาลาเปาไส้หมูสับ ไส้หมูแดง ไส้ครีม ไส้ถั่วดำ ไส้ถั่วเขียว และมาตราส่วนเปรียบเทียบน้ำหนักและการตวง
Descript39 หน้า ; 30-39
Subjectเบเกอรี่
ติ่มซำ
ซาลาเปา
มาตราส่วน
Previous||2787||Next