KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร
Titleการผลิตโยเกิร์ตจากกะทิ/จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร..[และคนอื่นๆ]
Alternative TitleYogurt production from coconut milk
Imprint2543
Call# IFRPD T000308

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractโยเกิร์ตจากกะทิ ผลิตโดยใช้กะทิที่เตรียมจากมะพร้าวทึนทึกซึ่งแยกไขส่วนผิวหน้าออกไป หลังจากคั้นและเก็บในตู้เย็นนาน 2 ชม. ผสมกับสารละลายหางนมความเข้มข้น 15% (น้ำหนัก/ปริมาตร)ในอัตราส่วน 1:1.25 หมักด้วยหัวเชื้อแลคติคผสมระหว่าง Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus thermophilus ปริมาณเชื้อที่ใช้เท่ากับ 4% (อัตราส่วน 1:1)บ่มที่อุณหภูมิ 43 องศา ซ. นาน 4 ชม. ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นโยเกิร์ตที่มีไขมันต่ำ มีเนื้อสัมผัสเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ความหนืดกำลังพอดีไม่อ่อนหรือเหลวเกินไป โยเกิร์ตจากกะทิมีองค์ประกอบทางเคมี ใกล้เคียงกับโยเกิร์ตควบคุมที่ทำมาจากนมโค การทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า โยเกิร์ตกะทิรสธรรมชาติ และโยเกิร์ตกะทิที่เติมสิ่งปรุงแต่งสองชนิด คือ เนื้อมะพร้าวอ่อน หรือธัญชาติ มีผลการยอมรับรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)เมื่อเทียบกับโยเกิร์ตควบคุม ทั้งยังมีคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<หรือ=0.05)โยเกิร์ตกะทิสามารถเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-10 องศา ซ. ได้ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยเนื้อสัมผัสยังคงเนียนนุ่มปราศจากการแยกชั้น ไม่ปรากฎการเน่าเสียเนื่องจากยีสต์ และรา รวมทั้งตรวจไม่พบ แบคทีเรียกลุ่ม coliform อีกด้วย
Descriptปีที่ 30 ฉบับที่ 2 ; 87-97
SubjectCoconut milk yogurt
Yogurt--sensory evaluation
Yogurt--coconut milk
โยเกิร์ตจากกะทิ
Previous||2868||Next