KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author กมลวรรณ แจ้งชัด
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาฟักทองกึ่งสำเร็จรูป/กมลวรรณ แจ้งชัด ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleDevelopment of semi-processed pumpkin-custard
Imprint2542
Call# T000338

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractการพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาฟักทองกึ่งสำเร็จรูป โดยใช้แผนการทดลองแบบ Mixture Design พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมของ ไข่ขาวผง:กะทิผง:ฟักทองผง เท่ากับ 35:35:30 และมีอัตราส่วนระหว่างส่วนผสมแห้ง:น้ำ เท่ากับ 1:2 หลังจากนำของผสมทั้งหมดไปนึ่งที่น้ำเดือดเวลานาน 20 นาที จะได้สังขยาฟักทองที่มีคะแนนความชอบเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง (6.50)ในการศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตโดยการใช้ไมโครเวฟอบที่ 30% ของกำลังสูงสุด พบว่าส่วนผสมแห้ง 65 กรัม ผสมกับน้ำในอัตราส่วนของส่วนผสมแห้ง:น้ำที่เหมาะสมในการอบด้วยไมโครเวฟคือ 1:1.7 และใช้เวลาในการอบ 6 นาที คะแนนความชอบเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (7.10)สังขยาฟักทองกึ่งสำเร็จรูปมีลักษณะเป็นผงมีค่า aw เท่ากับ 0.45 คุณภาพของผลิตภัณฑ์สังขยาฟักทองที่ผ่านการอบโดยไมโครเวฟมีสีเหลืองอ่อน และมีค่าความคงตัวที่แสดงระยะทางที่หัวเจาะผ่านเข้าไปในตัวอย่างเท่ากับ 18.70 มิลลิเมตร โคลิฟอร์มน้อยกว่า 3 MPN/g
Descriptปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ; 620-629
SubjectPumpkin custard
สังขยาฟักทองกึ่งสำเร็จรูป
Previous||2898||Next