KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เพลินใจ ตังคณะกุล
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพ ที่คุณน่าจะติดตาม/เพลินใจ ตังคณะกุล
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543
Call# IFRPD T010057

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalทำเนียบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสและเครื่องดื่ม / ผู้รวบรวม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สมใจ สัตบุสย์, วินัย พันธุ์วุฒิ
Abstractอาหารเสริมสุขภาพที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดสามารถแบ่งตามคุณสมบัติและประสิทธิภาพได้ดังนี้ คือ 1.อาหารบำรุงสุขภาพ 2.อาหารป้องกันและรักษาโรค 3.อาหารลดน้ำหนัก 4.อาหารเสริมนักกีฬา และ 5.ผลิตภัณฑ์ที่เสริมหรือเติมสารอาหารบางชนิดให้มากขึ้น งานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชนิดใยอาหารสูง ผลิตภัณฑ์ชนิดแคลอรีต่ำ และผลิตภัณฑ์ชนิดแคลเซียมสูง โดยอาศัยหลักพื้นฐานในการเติมสารอาหารลงในผลิตภัณฑ์อาหาร
Descript33-37
NoteRef. TP368.3.ท2151
Subjectอาหารเสริมสุขภาพ
Oligofructose
Dietary fiber
High calcium food
Previous||2990||Next