KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ประนอม พรชัยประสิทธิ์
Titleการผลิตเนคต้าฟักทองโดยใช้เพคติเนส/ประนอม พรชัยประสิทธิ์, สุวิมล กีรติพิบูล, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
Alternative TitleProduction of pumpkin nectar by using pectinase
Imprint2543
Call# T010210

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Abstractงานวิจัยนี้ศึกษาการใช้เพคตินทางการค้า (Pectinex Ultra SP-L)ในการผลิตเนคต้าจากฟักทองโดยใช้ปริมาณ 3% ที่อุณหภูมิ 40 องศา ซ. พบว่าควรใช้ระยะเวลาย่อย 45 นาที และใช้สัดส่วนของเนื้อฟักทอง:น้ำ 40:60 ผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณเบต้าแคโรทีน 0.97 มก./100 มล. และมีประมาณเส้นใยอาหาร 7.05 กรัม/100 มล. เมื่อศึกษาการใช้ชนิดของสารช่วยเพิ่มความคงตัว พบว่าควรใช้โซเดียมอัลจิเนตในปริมาณ 0.1% น้ำหนัก/น้ำหนัก เป็นสารช่วยเพิ่มความคงตัว จากนั้นศึกษาการปรับแต่งรสชาติและลดค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์โดยการใช้กรดซิตริกผสมกรดมาลิกและน้ำตาลทราย พบว่าควรใช้กรดซิตริกผสมกรดมาลิกในอัตราส่วน 1:1 ปริมาณ 0.15% และใช้น้ำตาลทราย 10% ผลิตภัณฑ์จะได้รับการยอมรับด้านรสชาติและการยอมรับรวมสูงสุด ผลิตภัณฑ์ที่ได้เมื่อบรรจุในกระป๋องเคลือบแลกเกอร์และให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อ สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 เดือนโดยยังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค แต่ปริมาณเบต้าแคโรทีนจะมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาเก็บ
Descriptปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ; 10-19
Subjectเครื่องดื่ม--ฟักทอง
ผัก--เครื่องดื่ม--วิจัย
เอนไซม์--การใช้ประโยชน์
Pectinase
Previous||3143||Next