KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Titleอาหารอินทรีย์สู่วิถีธรรมชาติ, ผักปลอดภัยสารพิษ, ข้าวอินทรีย์, อาหารจานผักอินทรีย์พื้นบ้าน (4 เรื่อง)
Imprint2540
Call# T020200

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalครัว
Abstractเกษตรอินทรีย์ คือการงดใช้ปุ๋ยที่เป็นสารสังเคราะห์ ยาฆ่าแมลง สารเร่งการเจริญเติบโต และอาหารเสริมของปศุสัตว์ ฯลฯ ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ คือ อาหารอินทรีย์ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ทำเครื่องหมายรับรองคุณภาพของอาหารอินทรีย์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกจากสินค้าปลอม และเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรต้องเจอกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้านการขาย ในอาหารไทยผักเป็นส่วนประกอบหลักของการกินร่วมกับน้ำพริก ผักปลอดสารพิษเป็นสินค้าทางเลือกของผู้บริโภค ยกตัวอย่างผู้ผลิตผักกรีนเนท ผักด็อกเตอร์ ผักอาบฝน กรีนแพ็ก กรีนไลฟ์ และผักปลอดสารพิษโครงการดอยคำ ประเภทของข้าวอินทรีย์ หรือข้าวปลอดสารพิษ ซึ่งมีระดับการใช้สารเคมีน้อยกว่าข้าวธรรมดา ได้แก่ ข้าวเกรทฮาร์เวสต์ ข้าวไทไท ข้าวหอม ข้าวเพื่อนธรรมชาติ ข้าวธัญสุทธิ์ ข้าวบัวมงกุฎ ข้าวออร์กานิค พร้อมอาหารจานผักปลอดสารพิษที่เป็นผักพื้นบ้าน ผักตามฤดูกาล อาทิ แกงผักหวานไข่มด ผัดสายบัว ยำยอดสะเดา ฯลฯ
Descriptปีที่ 3 ฉบับที่ 36 ; 56-79
Subjectเกษตรอินทรีย์
Organic food
อาหารอินทรีย์
ผักปลอดสารพิษ
ข้าวอินทรีย์
Previous||3637||Next