KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พรรัตน์ สินชัยพานิช
Titleสมบัติทางเคมีภายภาพและการนำแป้งบุกไปประยุกต์ใช้/พรรัตน์ สินชัยพานิช
Imprint2545
Call# T020243

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractบุกหรือกะบุกเป็นพืชหัวพื้นเมืองที่สามารถเจริญเติบโตได้ง่าย พบได้ทั้งในประเทศไทย พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน และญี่ปุ่น โดยเฉพาะในประเทศไทยสามารถพบได้เกือบทุกภาค พันธุ์บุกมีหลายพันธุ์ เช่น บุกเนื้อทราย และบุกไข่ เป็นต้น โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Amorphophallus oncophyllus Prain ชื่อวงศ์ Araceae กล่าวถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โครงสร้างทางเคมี การผลิตแป้งบุก สมบัติทางเคมีและกายภาพ และการประยุกต์ใช้แป้งบุกในผลิตภัณฑ์อาหาร
Descriptปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ; 174-178
Subjectบุก
แป้งบุก
Konjac flour
Previous||3680||Next