KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สมยศ เนื่องทวี
Titleเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยการแปรรูป/สมยศ เนื่องทวี
Imprint2545
Call# T020260

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalเกษตรแปรรูป
Abstractข้าว หมายถึง เมล็ดของพืชจำพวกหญ้าที่ใช้เป็นอาหารสำคัญ ปลูกกันในประเทศร้อน โดยมากมี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพันธุ์ข้าว แหล่งปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวอินดิก้า ข้าวจาปอนิกา และข้าวจาวานิก้า ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทย อาทิ ข้าวพวงเงิน ข้าวน้ำดอกไม้ และข้าวปิ่นแก้ว ข้าวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เช่น ข้าวกึ่งสำเร็จรูป เส้นก๋วยเตี๋ยว และเส้นหมี่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้า ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว และผลิตภัณฑ์จากกระบวนการหมักจากข้าวสาร ได้แก่ ข้าวหมาก ขนมจีน และเครื่องดื่มจากข้าว เช่น มอลตามิลค์ (นมข้าวมอลต์)ไวน์ข้าว เบียร์สุขภาพ และสาโท ตลอดจนถึงความคืบหน้าของผลงานวิจัยและการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์
Descriptปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ; 10-19
Subjectข้าว--การตลาด
นมข้าวมอลต์
ผลิตภัณฑ์ข้าว
ข้าว--งานวิจัย
Previous||3697||Next