KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
Titleเสริมสุขภาพตามวิถีธรรมชาติด้วยข้าวกล้อง/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
Imprint2547
Call# IFRPD T040142

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ตาม คือข้าวที่นำไปตำหรือสีเพียงครั้งเดียว เพื่อกระเทาะเอาเปลือกสีน้ำตาล (แกลบ)ออก ดังนั้นเมล็ดข้าวที่ได้จะเป็นสีคล้ำออกน้ำตาลอ่อนเพราะยังมีเยื่อหุ้มเมล็ด ซึ่งมีสีชมพูเรื่อๆ เคลือบอยู่ รวมทั้งจมูกข้าว ซึ่งมีสีเข้มและอยู่ที่บริเวณหัวข้าว ทั้ง 2 ส่วนของเมล็ดข้าวที่ไม่ผ่านกระบวนการสีข้าวหลายครั้งนี่เองคือส่วนที่นับว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งข้าวเพราะอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายหลายชนิด กล่าวถึงองค์ประกอบของข้าวกล้อง มีดังนี้ คือ แป้ง สารประกอบไนโตรเจน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ คุณประโยชน์ของข้าวกล้อง ตารางเปรียบเทียบปริมาณของวิตามินและสารอาหารของข้าวกล้องที่มีมากกว่าข้าวขาว
Descriptปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ; 102-104
Subjectข้าวกล้อง--แง่โภชนาการ
Previous||4166||Next