KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุจินดา ศรีวัฒนะ
Titleแบบหุ่นจำลองและสูตรอาหารที่เหมาะสม/สุจินดา ศรีวัฒนะ
Alternative TitleModeling and optimization for food formulation
Imprint2548
Call# T050324

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractปัจจุบันตลาดอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันสูง การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ การศึกษาทดลองทำให้ทราบถึงอิทธิพลของตัวแปร (ส่วนผสมที่ใช้)แต่ละตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพ/การยอมรับของผลิตภัณฑ์ สามารถนำอิทธิพลที่ทราบไปสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบหุ่นจำลองเพื่อให้ได้สูตรอาหารที่เหมาะสม แบบหุ่นจำลองที่ได้สามารถใช้ทำนายคุณภาพ/การยอมรับของผลิตภัณฑ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสม อธิบายถึงความหมายของ optimization การวางแผนแบบส่วนผสม และการหาสูตรที่เหมาะสม
Descriptปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ; 168-176
Subjectแบบหุ่นจำลอง
สูตรอาหารที่เหมาะสม
Modeling
Optimization
Previous||4794||Next