KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
Alternative Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการศึกษาปริมาณของดินประสิวและผงเพรกในกุนเชียงท้องตลาด
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบัน, 2531
Call# IFRPD T930050

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalรายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2526-2530 / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Abstractกุนเชียงเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสำเร็จรูปชนิดหนึ่ง ที่ต้องใช้สารกันเสีย สารที่ใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ KNO3 หรือชาวบ้านเรียกว่า ดินประสิวและสารประกอบของกลุ่มไนเตรท-ไนไตรท์ ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่าผงเพรก (praque powder)สารเหล่านี้ทำหน้าที่ถนอมรักษาให้ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นาน และมีสีสวยคงทน ปริมาณการใช้สารกลุ่มนี้ควรอยู่ในปริมาณที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ ซึ่งจะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงมีจุดประสงค์ในการเก็บตัวอย่างจากร้านค้าหลายแห่งในกรุงเทพฯ เช่น ตลาดสามแยกเกษตร ตลาดพงษ์เพชร ตลาดสะพานควาย ตลาดบางซื่อ ตลาดสะพานใหม่ รวมทั้งต่างจังหวัด คือ เมืองโคราช เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรท-ไนไตรท์ ที่เหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ จำนวน 23 แห่ง โดยวิธี ISO 3091-1975 และ ISO 2918-1975 เป็นหลักใหญ่ คำนวณปริมาณไนเตรท ในรูปโปตัสเซียมไนเตรท และไนไตรท์ ในรูปโซเดียมไนไตรท์ พบว่า กุนเชียงที่มีปริมาณโปตัสเซียมไนเตรทต่ำกว่า 100 ppm มีอยู่ 48% มีปริมาณระหว่าง 100-400 ppm มีอยู่ 39% และปริมาณสูง 100-3000 ppm เพียง 13% ของจำนวนตัวอย่างจากแหล่งต่างๆ
Descript75-83
Subjectผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์--วิจัย
กุนเชียง--วัตถุเจือปนอาหาร
Previous||50||Next