KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุทธวัฒน์ เบญจกุล
Titleอาหารทะเลชุบแป้งและขนมปัง/สุทธวัฒน์ เบญจกุล
Alternative TitleBattered and breaded seafood
Imprint2537
Call# T940250

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอุตสาหกรรมเกษตร
Abstractการชุบแป้งและขนมปัง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักได้รับความนิยมและยอมรับจากผู้บริโภค ดังนั้นข้อดีของการชุบแป้งและขนมปังสรุปได้ดังนี้ คือ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะปรากฎน่าสนใจ มีกลิ่นรสที่ดึงดูดผู้บริโภค ช่วยรักษาหรือป้องกันการสูญเสียความชื้นของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการให้ความร้อน สามารถผสมเครื่องเทศหรือสมุนไพรบางชนิด เพิ่มขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ การเตรียมหรือปรุงสามารถทำได้ง่าย โดยได้อธิบายถึงหลักการในการชุบแป้งหรือขนมปัง และการแปรรูปอาหารทะเลชุบแป้งและขนมปัง
Descript45-52 ; ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
Subjectอาหารทะเลชุบแป้งและขนมปัง
Previous||523||Next