KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นิภา ตลับนาค
Titleเทคนิคการประกอบอาหารและการพัฒนาอาหารสำหรับการจัดเลี้ยง สำหรับนักโภชนาการ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง/เรียบเรียงโดย นิภา ตลับนาค
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
Call# T070333

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเลือกซื้อวัตถุดิบ และเทคนิคการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้แก่ การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา และสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ การเลือกซื้อไข่ ผัก เครื่องปรุงและน้ำมันพืช เทคนิคการประกอบอาหารและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร ได้แก่ อาหารประเภทต้ม แกง ยำ ลาบ พล่า เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาตำรับอาหารสำหรับการจัดเลี้ยง ได้แก่ ตำรับอาหารทั่วไป ตำรับน้ำพริกต่างๆ และตำรับอาหารเจ
Subjectการปรุงอาหาร--เทคนิค
การประกอบอาหาร
อาหารไทย
Previous||5733||Next