KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ดาลัด ศิริวัน
Titleพฤกษเคมี...สารต้านอนุมูลอิสระในอาหาร: ของขวัญจากธรรมชาติ/ดาลัด ศิริวัน
Imprint2551
Call# ifrpd FOOD 6146

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalอาหาร
Abstractอนุมูลอิสระ (free radical)หมายถึง สารซึ่งมีอิเล็กตรอนที่ไม่มีคู่หรือมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่ในวงรอบของอะตอม จึงทำให้โมเลกุลว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวต้นกำเนิดของปฏิกิริยาลูกโซ่ ปัจจุบันผลการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า อนุมูลอิสระ (free radical)มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อหลายชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยและคนทั่วโลก สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)คือ สารประกอบที่สามารถป้องกันหรือชะลอกระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในร่างกายคนเรา ซึ่งได้แก่ กระบวนการเผาผลาญอาหาร (Metabolism)ภาวะเครียด (stress)การออกกำลังกายอย่างหนัก หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสารอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามสารต้านอนุมูลอิสระจะทำหน้าที่ลดความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้ 2 ทาง คือ 1.ลดการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกาย โดยชะลอและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ 2.ลดอันตรายที่เกิดจากอนุมูลอิสระ โดยทำหน้าที่ดักจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น สารต้านอนุมูลอิสระหรือสารแอนติออกซิแดนซ์ (antioxidants)ได้แก่ สารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ เช่น วิตามินซี วิตามินอี วิตามินเอ ซีลีเนียม สังกะสี แต่ที่มีการศึกษาค่อนข้างมากและเป็นพระเอกอยู่ในขณะนี้คือ สารพฤกษเคมี (phytochemicals)สารพฤกษเคมี คือ สารสำคัญหรือสารเคมีที่พบในพืช โดยมากเป็นสารทุติยภูมิ (secondary product)ที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น ป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคและแมลง ให้สีสันกับพืช ตัวอย่างของสารพฤกษเคมี ได้แก่ สารประกอบฟีโนลิก (polyphenolic compound)แอนโทไซยานิน(anthocyanin)และ ไอโซฟลาโวน (isoflavones)สารพฤกษเคมีในพืชนั้นมีมากมายหลายชนิด มีฤทธิ์ต่างๆ กันไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มเป็นสารที่สามารถให้อิเล็กตรอนได้ดี ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสารสี (pigment)หรือเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในสีของผักและผลไม้ ซึ่งประกอบด้วย 5 สีหลัก ได้แก่ สีแดง สีขาว สีเขียว สีส้มหรือสีเหลือง และสีม่วง
Descriptปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ; 45-48
Subjectอนุมูลอิสระ
สารต้านอนุมูลอิสระ
phytochemicals
Previous||6142||Next