KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ภัทรา ยัสสระ
Titleการพัฒนาเครื่องแกงส้ม (แกงเหลือง)ผงกึ่งสำเร็จรูป/ภัทรา ยัสสระ, ศศินภา แก้วช่วย และณฐมน เสมือนคิด
Alternative TitleDevelopment of instant sour curry powder
Imprint2551
Call# FOOD 6402

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Abstractเครื่องแกงส้ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำสมุนไพรและเครื่องเทศ ได้แก่ พริกแห้ง พริกสด กระเทียม หอมแดง ขมิ้น กะปิ มาล้างทำความสะอาดบดให้เข้ากันซึ่งเรียกว่าพริกแกง ส่วนแกงส้มผลกึ่งสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำพริกแกง ผสมด้วยวัตถุดิบที่ให้รสเปรี้ยว เช่น มะขามเปียก ส้มแขก นำไปอบให้แห้งแล้วนำมาบดให้ละเอียด จะได้เครื่องแกงที่มีลักษณะผง สีเหลือง พร้อมที่จะนำมาประกอบอาหารได้ทันที การศึกษาปริมาณของวัตถุดิบที่ให้รสเปรี้ยว 2 ชนิด คือ ส้มแขกที่ระดับ 30 60 และ 90 กรัม กับมะขามเปียกที่ระดับ 100 130 และ 160 กรัม พบว่า ผู้ทดสอบชิมส่วนใหญ่ยอมรับส้มแขกที่ระดับ 30 กรัม และมะขามเปียกที่ระดับ 130 กรัม จากนั้นคัดเลือกชนิดของวัตถุดิบที่ให้รสเปรี้ยวให้เหลือชนิดเดียว พบว่า ผู้ทดสอบชิมยอมรับ ส้มแขกมากที่สุด เนื่องจากส้มแขกมีกลิ่นหอม มีรสเปรี้ยวมากกว่า และสีเข้มกว่ามะขามเปียก จึงส่งผลให้ลักษณะปรากฏและความชอบรวมมีค่ามากกว่ามะขามเปียก การศึกษาปริมาณการใช้เครื่องแกงส้ม (แกงเหลือง)ผงกึ่งสำเร็จรูปที่เหมาะสมในการปรุงเป็นแกงส้มต่อหนึ่งหน่วยบริโภคโดยใช้ปริมาณเครื่องแกงส้ม (แกงเหลือง)ผงกึ่งสำเร็จรูป 3 ระดับ คือ 25 35 และ 45 กรัม พบว่า ผู้ทดสอบชิมยอมรับที่ระดับ 35 กรัม มากที่สุด เนื่องจากมีกลิ่น รส รสชาติ และสี อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงส่งผลให้ลักษณะปรากฏและความชอบรวมมีค่ามากกว่าที่ระดับอื่นๆ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 เดือนในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 2 ชนิด พบว่าผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษามีค่าความชื้นเพิ่มขึ้น ค่า L* a* b* มีค่าลดลง จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา ของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในถุงลามิเนตอลูมิเนียมฟอยล์มีค่าไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เก็บในถุงโพลีโพรพิลีนมีค่าเกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.676/2547)
Descriptปีที่ 4 ฉบับที่ 7 ; 9-15
Subjectการทำผง
การอบแห้ง
น้ำพริกแกง
เครื่องแกงส้ม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Full Textx
Previous||6397||Next