KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วารณี ประดิษฐ์
Alternative Author สิริวดี ชมเดช
กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
Titleงานวิจัยสมุนไพรไทยสำหรับการรักษาโรคข้อเสื่อม
Alternative TitleResearches of Thai Herbs for Osteoarthritis Treatment
Imprintปีที่ 42 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2557
Call# FOOD 7304

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractโรคข้อเสื่อมจัดเป็นโรคข้อชนิดเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุรวมทั้งสัตว์อายุมาก การสึกกร่อนอย่างช้า ๆ ของกระดูกอ่อนผิวข้อเป็นอาการสำคัญที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่ข้อต่อ พยาธิกำเนิดของโรคนี้มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลไกการตอบสนองต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการอักเสบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เหนี่ยวนำให้เกิดการเสียสมดุลของข้อต่อ ทำให้เกิดการผลิตเอนไซม์ต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการย่อยสารองค์ประกอบของเนื้อกระดูกอ่อน การรักษาโดยการใช้ยาแก้ปวดรวมทั้งยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดซึ่งก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ตามมา ในปัจจุบัน การค้นหาสารสกัดพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการต้านทานการอักเสบ รวมทั้งมีคุณสมบัติปกป้องกระดูกอ่อนเพื่อนำมาใช้รักษาโรคข้อเสื่อมมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการพบว่าพืชหลายชนิดที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการบรรเทา และรักษาอาการต่างๆของโรคข้อเสื่อมและโรคข้ออื่นๆได้ บทความนี้จึงได้รวบรวมรายงานการวิจัยที่แสดงประสิทธิภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ขมิ้น ขิง พลู และมะรุม ในการรักษาโรคข้อเสื่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอักเสบและความเจ็บปวด
Descriptหน้า: 289-302
Subjectมิ้น
ขิง
พลู
มะรุม
โรคข้อเสื่อม
Turmeric
Ginger
Turmeric, Ginger, Betel, Moringa, Osteoarthritis
Betel
Moringa
Osteoarthritis
Previous||7327||Next