KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
Titleลู่ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
Imprint2537
Call# KU T950304

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Journalวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
Abstractข้าวเป็นธัญพืชประจำชาติ เป็นอาหารของคนไทยมาช้านาน สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายชนิด โดยใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของข้าว เช่น เนื้อข้าว รำ แกลบ และฟางข้าว พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขนมจีน แผ่นฟิล์ม ผลิตภัณฑ์อาหารจานเดียว ใช้เป็นสารเคลือบผัก/ผลไม้ แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียว อาจนำมาแปรรูปเป็น ขนมหวาน ขนมอบ เป็นต้น
Descriptปีที่ 27 ฉบับที่ 3-4 ; 82-87
Subjectข้าว--การใช้ประโยชน์
Previous||850||Next