KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พัชรวดี มานะจิตต์
Alternative Author งามจิตร โล่วิทูร
ภูวิษณ์ุ โพธิสุข
วารสารอาหาร
Titleน้ำซุปใสชนิดเข้มข้นสูตรลดโซเดียม
Alternative TitleReduced Sodium concentrated Broth
Imprintปีที่ 45 ฉบบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2558
Call# FOOD 8189

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractน้ำซุปใสชนิดเข้มข้น สูตรลดโซเดียม เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยผ่านการต้มเคี่ยวจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยปรับปรุงสูตรให้มีความเค็ม หรือปริมาณโซเดียมลดลงตามเกณฑ์มาตรฐาน รสชาติกลมกล่อมไม่เค็มจนเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียม ผลิตภัณฑ์น้ำซุปใสชนิดเข้มข้น สูตรลดโซเดียม ทำจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำสต๊อก หรือน้ำซุปใสตามต้นตำรับแบบดั้งเดิมที่ใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ซี่โครงไก่ แครอท หัวไชเท้า และหอมหัวใหญ่ นำมาผ่านการต้มเคี่ยวจนเข้มข้น จากนั้นปรุงรสชาติให้พอดี ด้วยสูตรเฉพาะเพื่อให้มีความเค็ม หรือปริมาณโซเดียมลดลงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับต่อมื้อ 600 มิลลิกรัม) โดยใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) เป็นสารทดแทนเกลือ (salt substitute) สามารถช่วยลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ลงได้ถึง 36% หรือมากกว่า 25% ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้น โดยใช้สารสกัดยีสต์ ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร มีกลิ่นหอมคล้ายกับกลิ่นของเนื้อสัตว์ ให้รสอุมามิ ใช้ปรุงรสแทนผงชูรสและช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ จากนั้นนำน้ำซุปใสไปผ่านกรรมวิธีการผลิต บรรจุในถุงรีทอร์ทเพาซ์ (retort pouch) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (flexible package) ทนต่ออุณหภูมิที่ใช้ฆ่าเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 120 องศา C และนำไปผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเชื้อความดันสูงระบบน้ำสเปรย์ (water spray retort) ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น สะดวกและง่ายต่อการรับประทาน
Descriptหน้า 44-46
SubjectReduced Sodium
potassium chloride
Previous||8908||Next