KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สร้อยทอง สายหยุดทอง
Alternative Author พงศธร เชื่อฟัง
วารสารอาหาร
Titleการเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน เกลือ และน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม
Alternative TitleFat, Salt and Sugar: Not All Bad
Imprintปีที่ 45 ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2558
Call# FOOD 8191

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractในการรับประทานอาหารนั้น ผู้บริโภคมักเลือกรับประทานอาหารที่มีรสชาติถูกปาก โดยอาจจะไม่คำนึงถึงผลเสียของการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมัน เกลือ และน้ำตาลมากเกินไป การควบคุมอาหารที่มีไขมันในผู้้้ใหญ่ควรควบคุมปริมาณอาหารจำพวกไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ และอาหารทีมีคอเลสเตอรอสสสูง ในวัยเด็กควรเริ่มควบคุมตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ควรลดอาหารจำพวกนี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เนื่องจากยังเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต จึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารกลุ่มไขมัน เพื่อนำไปสร้างพลังงาน และไม่ควรควบคุมอาหารประเภทไขมันอย่างเข้มงวดเกินไป อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวได้แก่ ไขมันที่จะแข็งตัวไ้ด้ที่อุณหภูมิห้อง มักพบมากในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู แฮม เนื้อลูกวัว และเนื้อแกะ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากนม ได้แก่ นม เนยแข็ง และไอศกรีม เป็นต้น ดังนั้นคควรเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน และคอเลสเตอรอลต่ำ ได้แก่ มาร์การีน นมพร่องไขมัน น้ำมันพืช เนื้อไก่ ปลา เนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่ไม่ติดมัน โดยเฉพาะเลือกเนื้อที่ปรุงสุก โดยวิธีย่าง อบ หรือคั่ว การควบคุมอาหารเค็มจัดและหวานจัด การบริโภคอาหารเค็มจัดทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงจนกลายเป็นโรคหัวใจ และเส้นเลือดในสมองแตกจึงควรควบคุมอาหารที่มีปริมาณเกลือสูงมากเกินไป เช่น เนยแข็ง ผักกระป๋อง ซุปกระป๋อง ออตดอก น้ำสลัด ผักดอง มันฝรั่งทอดกรอบ ตลอดจนการบริโภคอาหารที่มีความหวานสูง ก็เป็นอันตรายเพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณแคลอรี่เพิ่มขึ้นเสียงต่อโรคอ้วน และโรคเบาหวาน
Descriptหน้า 64
Subjectไขมัน
เกลือ
น้ำตาล
Previous||8910||Next