KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สร้อยทอง สายหยุดทอง
Alternative Author พงศธร เชื่อฟัง
วารสารอาหาร
Titleประโยชน์ของการรับประทานเนยแข็งต่อสุขภาพ
Alternative TitleHealth Benefit of Cheeses
Imprintปีที่ 45 ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2558
Call# FOOD 8192

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการรับประทานเนยแข็งให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้หลายอย่าง อาทิ โปรตีนในเนยแข็งช่วยลดการดูดซึมของแป้งแคลเซียมจากเนยแข็งช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง นอกจากนี้ในเนยแข็งยังมีแร่ธาตุจำพวก สังกะสี และไบโอติน สังกะสีช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ และซ่อมแซมรักษาความเสื่อมของกล้ามเนื้อ ปกป้องผิวและเล็บให้แข็งแรง อีกทั้งสังกะสีและไบโอตินช่วยเสริมความแข็งแรงของเส้นผม แต่ถ้าพิจารณาโทษของการรับประทานเนยแข็ง จะพบว่าเนยแข็งมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง และโรคสูญเสียความทรงจำ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรเลือกซื้อเนยแข็งที่มีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ำ หรือเนยแข็งที่ไม่มีไขมีนอิ่มตัวเลย นอกจากนี้ ควรเลือกชนิดที่มีปริมาณเกลือโซเดียมต่ำด้วย
Descriptหน้า 65
Subjectไขมัน
โปรตีน
แคลเซียม
Previous||8911||Next