KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleอาหารต้านโรคข้อเข่าเสื่อม
Alternative TitleFood against osteoarthritis
Imprintปีที่ 45 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2558
Call# FOOD 8203

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractโรคข้อเข่าเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุ เกิดจากการที่ข้อเข่าถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน จนเกิดการเสื่อมของข้อทำให้มีการงอกของกระดูกเวลาเดินจะมีอาการเจ็บบริเวณข้อ เนื่องจากมีการผิดรูปของข้อเข่าหรือมีสาเหตุมาจากกระดูกอ่อนซึงทำหน้าที่ปกป้องและเป็นตัวดูดซับแรงกระแทกในข้อเข่ามีการสึกหรอและเสี่ยมสภาพ ซึ่งหากกระดูกอ่อนนี้เสียหายเป็นพื้นที่กว้าง กระดูกในข้อเข่าจะเกิดการเสียดสีกันเอง ทำให้เกิดการอักเสบ เมื่อเคลื่อนไหวข้อเข่าก็จะเกิดเสียงดังในกรณีข้อเข่าเสื่อมที่มีการอักเสบร่วมด้วย จะมีการสร้างน้ำข้อเข่าเพิ่มขึ้นทำให้เกิดอาการบวม ตึงและปวดข้อเข่ารุนแรงขึ้น เมื่อมีการเสื่อมเพิ่มขึ้นข้อเข่าจะโก่งงอทำให้เกิดอาการปวดทุกครั้งที่เคลื่อนไหว ขนาดของข้อเข่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้น สร้างความเจ็บปวดและทรมานให้แก่ผู้ที่มีภาวะของโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินหรือบางคนเดินน้อยลงทำให้กล้ามเนื้อต้นขาลีบและมีอาการข้อติดเหมือนมีสนิมเกาะเหยียดขาได้ไม่สุด ลุกเดินเคลื่อนไหวลำบาก ส่งผลให้เกิดโรคอื่น ตามมา เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังได้
Descriptหน้า 15-19
Subjectอาหาร
โรคข้อเข่าเสี่ยม
อาหารไทย
แคลเซียม
Previous||8922||Next