KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author หทัยชนก กันตรง
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleหญ้าหวาน...สมุนไพรที่มีรสหวาน แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า
Alternative TitleStevia...sweet and healthy herb
Imprintปีที่ 45 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2558
Call# FOOD 8208

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractหญ้าหวาน (stevia) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana Bertoni เป็นพืชพื้นเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัย ซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ หญ้าหวานเป็นพืชล้มลุกระยะยาว มีลักษณะคล้ายต้นกระเพราหรือต้นแมงลัก ลำต้นกลมและแข็ง มีใบเดี่ยวรูปหอก ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย มีช่อดอกสีขาว ใบให้สารที่มีรสหวาน โดยสารให้ความหวานนั้นคือ สตีวิโอไซด์ (stevioside) ซึ่งส่วนของใบให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลซูโครสถึง 10-15 เท่า และให้พลังงานเพียงเล็กน้อยหรือไม่ให้พลังงานเลยหากใช้ในปริมาณเล็กน้อย ด้วยความที่มีรสหวานโดยธรรมชาติ หญ้าหวานจึงเป็นพืชที่ได้รับความสนใจทั้งทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ และ ยาสมุนไพร เป็นต้น ในอดีตชาวพื้นเมืองปารากวัย ได้ใใช้หญ้าหวานนี้ผสมกับชาเพื่อดื่มมาแล้วมากกว่า 1,500 ปี ต่อมาประเทศญี่ปุ่นก็ได้นำมาใช้อย่างกว้างขวาง โดยนำไปผสมกับอาหาร เช่น เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว ผักดอง เนื้อปลาบด เป็นต้น สำหรับประเทศไทยนั้น หญ้าหวานได้มีการนำเข้ามาปลูกเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยเพาะปลูกกันมากในภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย เนื่องจากพืชชนิดนี้จะชอบอากาศค่อนเข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 20-26 องศาเซลเซียส และจะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเมื่อเพาะปลูกในพื้นที่สูง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600-700 เมตร นอกเหนือจากเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหวานแล้ว หญ้าหวานยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารอันได้แก่ โปรตีน คาร์ไบเดรต ใยอาหาร และแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงมีการนำหญ้าหวานไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตซีเรียลในประเทศอินเดีย
Descriptหน้า 41-44
Subjectสารสตีวีโอไซด์
สารให้ความหวานจากธรรมชาติ
หญ้าหวาน
Previous||8927||Next