KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อุษาพร ภูคัสมาส
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleอาหารลดอาการท้องผูก
Alternative TitleFood to reduce constipation
Imprintปีที่ 45 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Call# FOOD 8219

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการรับประทานอาหารมากไปหรือน้อยไปอาจก่อให้เกิดปัญหากับร่างกายได้ เช่น ปัญหาของการขับถ่าย บางคนท้องเสีย บางคนท้องผูก ถือเป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตอย่างมาก ท้องผูกเป็นอาการที่พบในโรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome) เกิดจากการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติ การถ่ายอุจจาระลำบากไม่เป็นไปตามพฤติกรรมในชีวิตประจำ หรือขับถ่ายน้อยกว่า 3 สัปดาห์ สาเหตุของอาการท้องผูกเชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน เช่นความผิดปกติในการเคลื่อนไหวหรือบีบตัวของลำไส้ช้าลง ทำให้อาหารผ่านระบบทางเดินอาหารอย่างช้า ๆ ปัญหาจากระบบประสาท สาเหตุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งนับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง การกินอาหารประเภทแป้งและเนื้อสัตว์มากเกินไป การไม่ออกกำลังกาย ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูง ดื่มน้ำมาก ๆ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดอาการของโรคท้องผูกได้
Descriptหน้า 60-62
Subjectสุขภาพ
อาหาร
ท้องผูก
Previous||8938||Next