KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleหมาน้อย เพคตินจากธรรมชาติ ประโยชน์เลอค่า... พืชป่าสมุนไพรพื้นบ้าน
Alternative TitleMa - noi natural pectin - Benefit from local herb
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2559
Call# FOOD 8220

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractหมาน้อย หรือ เครือหมาน้อย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cissampelos pareira L.var. hirsute (Buch.ex DC.) Forman จัดอยู่ในวงศ์ Menispermaceae เป็นพืชป่าตระกูลเถาเลื้อยอาศัยไม้พุ่มเพื่ออาศัยหรือการยืนต้น สามารถพบได้ทั่วไปตามป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ หรือป่าพุ่มทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีดินที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต หมาน้อย มีสรรพคุณหลายอย่างและใช้ได้ทุกส่วนของต้น ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นหมาน้อยสามารถลดน้ำตาลในเลือด ต้านสารฮิสตามมีน ยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อเรียบ ต้านการชัก กระตุ้นการหลั่งน้ำลาย ทำให้ม่านตาขยาย บำรุงหัวใจ ลดความดันโลหิตสูง ขับปัสสาวะ ต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและยีสต์ ข้อมูลจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาเฉพาะส่วนใบที่มีการนำมาแปรรูปเป็นอาหาร (กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2544) พบว่า ใบหมาน้อย 100 กรัม ประกอบด้วย พลังงาน 95 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 13.6 กรัม โปรตีน 8.5 กรัม เบต้าแคโรทีน 6,577 ไมโครกรัม ไขมัน 0.7 กรัม และวิตามินเอ 1,096 RE (Retinol Equivalent) ในปี 2546 ได้มีการศึกษาหาปริมาณของเพคตินที่มีในใบหมาน้อย พบว่า ใน 100 กรัมของใบ สามารถสกัดเป็นเพคตินได้สูงถึง 30 กรัม หรือคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ซึ่งคุณสมบัติของเพคตินในแง่สุขภาพ สามารถดูดซับคอเลสเตอรอล นั่นคือเมื่อรับประทานเมนูคาวหวานจากต้นหมาน้อยจะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ด้วยสรรพคุณทางยาในตัวของมัน (พิเชษฐ,2546)
Descriptหน้า 15-26
Subjectหมาน้อย
สมุนไพร
เพคติน
อัลคาลอยด์
โพลีแซกคาไรด์
Previous||8939||Next