KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วนิดา ปานอุทัย
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleสาหร่ายพวงองุ่น อาหารอันทรงคุณค่าจากทะเล
Alternative TitleSea grapes (Caulerpa lentillifera): Valuable food from sea
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2559
Call# FOOD 8231

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงการบริโภคอาหารนั้น ผู้บริโภคใส่ใจและนิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น สาหร่ายทะเล (seaweeds) จัดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน สำหรับประเทศไทยมีการบริโภคสาหร่ายทะเลในจังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันออก หนึ่งในสายพันธุ์ที่มักพบบ่อยเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อสาหร่ายพวงองุ่น (sea grapes) หรือคาเวียร์สีเขียว (green caviar) อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีกรดไขมัน PUFA (polyunsaturated fatty acid) และเกลือแร่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม และคอปเปอร์ จากข้อมูลดังกล่าวการบริโภคสาหร่ายพวงองุ่นเป็นอาหารเสริมจะช่วยเสริมให้ได้รับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวันในแร่ธาตุบางชนิด อีกทั้งสาหร่ายทะเลยังมีปริมาณแร่ธาตุสูงกว่าพืชผักทั่วไป (Matanjun et al.,2009) สาหร่ายพวงองุ่นยังอุดมไปด้วยวิตามิน กรดไขมัน กรดอะมิโน และสารสี การที่เราพบแร่ธาตุและวิตามินในสาหร่ายพวงองุ่นจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าสาหร่ายพวงองุ่นนั้น มีความเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นอาหารและการใช้ประโยชน์เชิงโภชนเภสัช
Descriptหน้า 35-43
Subjectสาหร่าย
สาหร่ายพวงองุ่น
คุณค่าทางโภชนาการ
การเพาะเลี้ยง
Previous||8951||Next