KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อุษาพร ภูคัสมาส
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleสารอาหารให้พลังงาน
Alternative TitleEnergy nutrients
Imprintปีที่ 47 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2560
Call# FOOD 8281

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractโปรตีน ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สึกหรอจากบาดแผลอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บป่วย อาหารหมู่นี้จะนำไปสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ เลือด เม็ดเลือด ผิวหนัง น้ำย่อย ฮอร์โมน ตลอดจนภูมิต้านทานเชื้อโรคต่างๆ จึงถือได้ว่าอาหารหมู่นี้เป็นอาหารหลักที่สำคัญในการสร้างโครงสร้างของร่างกายในการเจริญเติบโต และทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานได้เป็นปกติ คาร์โบไฮเดรต ทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้และให้ความอบอุ่นพลังงานที่ได้รับส่วนใหญ่จะใช้ให้หมดไปวันต่อวัน แต่ถ้ารับประทานมากจนเกินความต้องการของร่างกายก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและทำให้เกิดโรคอ้วนได้ ไขมันและน้ำมัน ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ร่างกายจะสะสมพลังงานที่ได้จากหมู่นี้ไว้ใต้ผิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น บริเวณสะโพก ต้นขา ไขมันที่สะสมไว้เหล่านี้จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และให้พลังงานที่สะสมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นระยะยาว
Descriptหน้า 57-60
Subjectสารอาหาร
พลังงาน
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน
Previous||9006||Next