KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุวีณา จันทพิรักษ์
Alternative Author วรพล เพ็งพินิจ
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
หทัยชนก กันตรง
วารสารอาหาร
Titleการประยุกต์ใช้โปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์อาหาร
Alternative TitleApplication of textured vegetable protein in food products
Imprintปีที่ 47 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2560
Call# FOOD 8313

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น อาหารเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและใส่ใจ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้โปรตีนเกษตรไปทดแทนไขมันหรือเนื้อสัตว์กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเนื้อสัมผัสมีความหยุ่นเหนียวและน่าเคี้ยวคล้ายเนื้อสัตว์ มีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะมีปริมาณโปรตีนสูง (ประมาณ 50%) และราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ดังนั้นจึงใช้บริโภคในหมู่ของผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำใช้ประกอบอาหารคาวหวาน ปรุงแต่งเป็นอาหารรับประทานเล่น นอกจากนี้โปรตีนเกษตรของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังมีการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการโดยการเสริมเมทไธโอนีนและแคลเซียมเพื่อให้เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์
Descriptหน้า 51-54
Subjectโปรตีนเกษตร
กุนเชียง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
Previous||9162||Next