KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อุษาพร ภูคัสมาส
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleกล้วย: อาหารเพื่อสุขภาพ
Alternative TitleBanana: Food for health
Imprintปีที่ 47 ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Call# FOOD 8398

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstract กล้วยน้ำว้าเป็นไม้ล้มลุก เมื่อดิบเปลือกผลมีสีเขียวเมื่อสุกมีสีเหลืองปนน้ำตาล เนื้อสีเหลืองอมขาวมีรสหวาน กล้วยน้ำว้ามีสายพันธุ์ย่อยแตกต่างกันออกไปมากมาย ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น กล้วยน้ำว้ากาบขาว กล้วยน้ำว้าเตี้ย กล้วยน้ำว้าแดง คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยน้ำว้า กล้วยสุกมักจะมีรสหวานเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ระยะเวลาในการย่อยกล้วยสุกหลังจากรับประทานแล้วสั้นกว่านมหรือส้ม ดังนั้นกล้วยจึงเหมาะสมที่จะเป็นอาหารของทารกหรือผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ ส่วนใหญ่รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก กล้วยมีไขมันต่ำและมีพลังงานสูงจึงเป็นอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมถึงผู้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและเด็กที่ท้องเสียบ่อยๆ กล้วยสามารถลดแก๊สในกระเพาะอาหาร ซึ่งเกิดจากความเครียด และยังมีวิตามินเอ วิตามินบี 6 และวิตามินซี สำหรับกล้วยดิบนับได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการเช่นกัน ประกอบด้วย น้ำ แป้ง โปรตีน ไขมัน เส้นใย วิตามิน และเกลือแร่ โดยมีปริมาณแป้ง แคลเซียม เหล็ก และโพแทสเซียมสูงกว่าแป้งหลายชนิด เช่น แป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น
Descriptหน้า 51-55
Subjectกล้วยน้ำว้า
โพแทสเซียม
ทริปโตเฟน
เซโรโทนิน
Previous||9247||Next