KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ซาฟียะห์ สะอะ
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleความสำคัญของวิตามินดีต่อสุขภาพ
Alternative TitleThe importance of vitamin D on health
Imprintปีที่ 48 ฉบับที่1, มกราคม - มีนาคม 2561
Call# FOOD 8449

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักจะนั่งทำงานในที่ร่ม ไม่ค่อยได้รับแสงแดด และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารกันแดด จึงทำให้ร่างกายได้รับแสงแดดไม่เพียงพอเพื่อสังเคราะห์เป็นวิตามินดี จึงส่งผลให้ร่างกายขาดวิตามิน และจากการศึกษาปัญหาการขาดวิตามินดีในคนไทยโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า คนไทยมากถึง 45.2% มีระดับวิตามินดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย วิตามินดี หรือ วิตามินแดด เป็นสารสเตอรอลที่ละลายในไขมัน มีความสัมพันธ์กับต่อมพาราไทรอยด์ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย โดยทำหน้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างแคลเซียมในกระดูกและฟัน รวมถึงกระตุ้นการทำงานของเนื้อเยื่อในร่างกายต่างๆ และวิตามินดียังจัดเป็นสารสเตียรอยด์ฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ที่ออกฤทธิ์ได้ดีในรูปแคลซิไทรออล25(OH)2D3 ที่ประกอบด้วย A ring , B ring , Bicycle CD และโซ่ด้านข้างที่สามารถแทนที่ด้วยหมู่อื่นได้
Descriptหน้า 15-22
Subjectวิตามินดี
โรคกระดูกพรุน
แสงแดด
อาหารเสริม
แหล่งวิตามินดี
Previous||9342||Next