KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author กนกวรรณ ยอดอินทร์
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleอาหารหมักจากถั่วเหลือง
Alternative TitleFermented food from soybean
Imprintปีที่48 ฉบับที่1, มกราคม-มีนาคม 2561
Call# FOOD 8452

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการหมักเป็นวีการถนอมอาหารที่รู้จักกันมานานนับศตวรรษ ในปัจจุบันแม้ว่าเทคนิคการถนอมอาหารจะพัฒนาขึ้นมาก แต่อาหารหมักก็ยังคงความสำคัญและกลายเป็นส่วนหนึ่งในอาหารประจำวันของมนุษย์ทั่วโลก อิทธิพลของอาหารหมักซึมซับเข้าไปในวัฒนธรรมประจำถิ่นกลายเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลานโดยถั่วเหลืองเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาผลิตเป็นอาหารหมักเนื่องจากถั่วเหลืองมีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยโปรตีน เกลือแร่และวิตามินต่างๆ และสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านการหมักดอง เช่น ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว และถั่วเน่า เป็นต้น
Descriptหน้า 36-43
Subjectอาหารหมัก
ถั่วเหลือง
ซีอิ๊ว
มิโส
เทมเป้
Previous||9345||Next