KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author หทัยชนก กันตรง
Alternative Author จุฬาลักษณ์ จารุนุช
วารสารอาหาร
Titleขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ
Alternative TitleRice berry snack
Imprintปีที่ 48 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2561
Call# FOOD 8531

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบเพื่อตอบสนองตลาดความต้องการผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งอุดมไปด้วยประโยชน์เชิงสุขภาพ อีกทั้งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความร่วมมือจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเป็นการผสมข้าวสายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 (ข้าวหอมมะลิ) จากสถาบันวิจัยข้าว ซึ่งเป็นสายพันธุ์แม่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวเจ้าที่มีสีม่วงคล้ายกับลูกเบอร์รี่ที่มีสีม่วงเข้มเมื่อสุก มีลักษณะที่นุ่มเหนียว รสชาติหอมหวานนุ่มนวม มีคุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการคือมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง (สารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในน้ำเทียบเท่า ascorbic acid 47.5 มิลิลกรัม/100กรัม และสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในน้ำมันเทียบเท่า Trolox 33.4 มิลลิกรัม/100กรัม) ได้แก่ เบเต้าแคโรทีน (63ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม) วิตามินอี (678 ไมโครกรัม/100กรัม) วิตามินอี (678 ไมโครกรัม/100กรัม) โพลีฟีนอล (113.5มิลลิกรัม/100กรัม) แอนโทไซยานิน (15 มิลลิกรัม/100กรัม) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ม.ป.ป.; พัชราภรณ์และคณะ,2556)
Descriptหน้า 58-61
Subjectขนมอบกรอบ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
เอกซ์ทรูชัน
Previous||9497||Next