KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
TitleFood Journal 41 (3) / 2554
Call# PUB 0845

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วย บทความเรื่อง 1. ผลกระทบของกัมมันตรังสีต่อสุขภาพ 2. สารก่อภูมิแพ้อาหาร 3. ประโยชน์ของเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย 4. การวัดระดับความเข้มข้นที่ทำให้เกิดการรับรู้ ตอนที่ 1 5. เทคโนโลยีใหม่ในการแปรรูปและถนอมอาหาร ตอนที่ 1 6. มันเทศ...ราชินีแห่งพืชผัก 7. น้ำสลัดสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่น 8. ไข่...สุดยอดอาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 9. การยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้หลอดไข่ไก่โดยใช้ไนซิน
Subjectเต้าหู้หลอด
ไข่ไก่
กัมมันตรังสี
สารก่อภูมิแพ้
เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์
แลคติกแอซิด
แบคทีเรีย
การถนอมอาหาร
มันเทศ
น้ำสลัด
Previous||9502||Next