KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
TitleFood Journal 41 (4) / 2554
Call# PUB 0846

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วย บทความเรื่อง 1. จากฟ้าสู่ดิน...น้ำพระทัยจากในหลวง...เพื่อปวงชน 2. พลาสติกที่คุณใช้กับอันตรายที่แฝงมา 3. การวัดระดับความเข้มข้นที่ทำให้เกิดการรับรู้ ตอนที่ 2 4. การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าข้าวโพด 5. เผือก พืชหัวแหล่งพลังงานผสานเส้นใย 6. บทบาทของแบคทีเรียกรดอะซิติกในอุตสาหกรรมอาหาร 7. ข้าวกล้องดอยและข้าวดอยซ้อมมือ 8. ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรสดจากโครงการหลวง 9. ถั่วเหลือง: อาหารธรรมดาแต่คุณค่ามหาศาล 10. การย้อมสี และการยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้เหลืองแผ่น
Subjectย้อมสี
เต้าหู้
ถั่วเหลือง
ชา
พลาสติก
ข้าวโพด
กรดอะซิติก
ข้าวกล้อง
Previous||9503||Next