KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
TitleFood Journal 47 (2) / 2560
Call# PUB 0868

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วย บทความเรื่อง 1. อาหารเพื่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนลำบาก 2. อาหารรักษ์ฟัน 3. แคโรทีนอยด์: ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 4. นาโนอิมัลชันและการผลิตนาโนอิมัลชันโดยกระบวนการพลังงานต่ำ 5. สมุนไพร กับเบาหวาน: ใช้ให้เหมาะ ใช้ให้เป็น 6. โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่: โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูง ขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง 7. สารอาหารให้พลังงาน 8. Unseen ขนมจีนแป้งหมัก
Subjectอาหาร
แคโรทีนอยด์
นาโนอิมัลชัน
สมุนไพร
โปรตีนเกษตร
สารอาหาร
ขนมจีน
Previous||9558||Next