KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ณัฐวุฒิ นันทปรีชา
Alternative Author มณฑาทิตย์ ธรรมนิติโชค
รัตนาพร เพ็ชรอินทร์
วารสารอาหาร
TitlePatent Catalog
Alternative TitlePatent Catalog
Imprintปีที่ 48 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2561
Call# FOOD 8570

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Descriptหน้า 56-64
Subjectกรรมวิธีการผลิตน้ำข้าวกล้องงอก
สูตรอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีรำข้าวสกัดน้ำมันเป็นส่วนผสม
กรรมวิธีการผลิตแป้งถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเพาะงอก
เครื่องดื่มถั่วเขียวกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง
เครื่องดื่มมันเทศผสมน้ำผลไม้และน้ำข้าวหมาก
สูตรน้ำสลัดที่มีน้ำนมถั่วเหลืองและวุ้นนาโน เซลลูโลสเป็นส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวผสมเลือดสัตว์อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต
โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าวกล้องงอก
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะโดยรังสีอินฟราเรด
ผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ
กรรมวิธีการผลิตโจ๊กข้าวโพดพร้อมบริโภคบรรจุรีทอร์ทเพาช์

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงและกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
คุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียดและกรรมวิธีการผลิต
เครื่องดื่มแก้วมังกรผสมเปลือกแก้วมังกรและกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์บะหมี่ที่มีส่วนประกอบของวุ้น สวรรค์และกรรมวิธีการผลิต
Previous||9573||Next