KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กนกนาฏ แขงามขำ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0761
การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงใจ มาลัย,นิตยา เหมาวนิค,กนกนาฏ แขงามขำ,ศันสนีย์ ศรีพราย,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>