KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7225
งานวิจัยสมุนไพรไทยสําหรับการรักษาโรคข้อเสื่อม
วารณี ประดิษฐ์,กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์,สิริวดี ชมเดช,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7304
งานวิจัยสมุนไพรไทยสำหรับการรักษาโรคข้อเสื่อม
วารณี ประดิษฐ์,สิริวดี ชมเดช,กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>