KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กรองทอง แก่นคำ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6498
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหารหลังจุ่มน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค/กรองทอง แก่นคำ, วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ และปิยวรรณ กุลโภคิน
กรองทอง แก่นคำ
2551-2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>